ARABIC | ARMENIAN | ENGLISH |
Tue 02 Feb 2016
Ցուցմունքներ Ողորմութեան Յոբելեանի արդիւնաւորման համար


Ցուցմունքներ Ողորմութեան Յոբելեանի արդիւնաւորման համար

 

Մեր կեանքի ընթացքին, պէպէս կացութիւններու առջեւ կը գտնուինք. ուրախ, տափակ կամ դժբախտ կացութիւններ, յստակ, մթին եւ կամ անորոշ կացութիւններ: Ոմանք դիւրալոյծ են, իսկ ուրիշներ՝ անլուծանելի թուացող: Անգամներ, կը գտնուինք կարծես անյաղթահարելի եւ անշրջանցելի պատի մը դիմաց: Չենք գիտեր, որ ուղղութեամբ յառաջանալ, ինչպէս վարուիլ կամ ինչպիսի որոշում առնել:

Աստուածաշունչ Սուրբ Գիրքը մեզի կը ներկայացնէ նման պարագաներ՝ հաւաստիացնելով, որ Աստուած անտարբեր չէ իր ժողովուրդին տուայտանքներուն նկատմամբ: Արդարեւ, երբ Իր ժողովուրդը յուսահատ է, անոր օգնութեան կը հասնի:

Երբ Իր բարեկամներուն կեանքը սպառնալիքի տակ է ձեռնածալ չի մնար: Փաստ է սուրբ գրային հետեւեալ երկու ընթերցումները: Առաջինը Եսայի մարգարէինն է: Այս ընթերցումէն ի յայտ կուգայ, որ Աստուած լսելով Եգիպտոսի մէջ ստրկացած Իր ընտրեալ ժողովուրդին բարձրացուցած յուսահատական աղաղակները զայն Եգիպտոսէն դուրս կը հանէ «Սա' կը յայտարարէ Տէրը՝ որ ծովուն մէջ ճամբայ կը բանայ, որ կառքն ու ձին, զօրագունդը եւ հուժկուները դուրս կը հանէ, յետոյ անոնք միասին կը պառկին ու չեն ելլեր, պատրոյգի պէս կը մարին եւ կը շիջանին» (Եսայի մարգարէութիւնը 43, 17): Ապա, Տէրը կ'աւետէ նոյնքան հրաշալի դէպք մը. «Առաջին բաները մի յիշէք, ու հին բաներուն վրայ մի մտածէք:  Ահա ես նոր բան մը պիտի ընեմ, որ հիմա պիտի պատահի...Ես անապատին մէջ ալ ճամբայ պիտի բանամ. եւ ամայութեան մէջ գետեր պիտի հոսեցնեմ» (անդ 43, 17-18):

Երկրորդը՝ Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ յիշուած դրուագն է (8, 1-11), ուր կը կարդանք, որ, օր մը « Օրէնքին ուսուցիչները եւ Փարիսեցիները Յիսուսի բերին կին մը, որ շնութեան մէջ բռնուած էր»:

Մովսիսական օրէնքին համաձայն՝ այդ կինը պէտք է քարկոծուէր: Առիթէն օգտուելով՝ Փարիսեցիները ուզեցին փորձի ենթարկել Յիսուսը, որ ճանչցուած էր որպէս յանուն Աստուծոյ մեղքերը ներող բացառիկ մարդ: Յիսուս քաջ գիտնալով թէ այդ կինը մեղանչեր էր, գիտակցելով հանդերձ Մովսիսական օրէնքին առկայութեան, որուն համաձայն շնացողը մահապատիժի արժանի էր, կ'օգտուի իրեն ընծայուած պատեհութենէն հասկցնելու եւ ցոյց տալու, թէ ինչպէս Աստուած կրնայ ներել ինչ որ յաչս մարդկան եւ օրէնքին՝ աններելի կը դատուի:

Ան, նախ լռութիւն կը պահէ, ապա, «գետին նայելով մատովը հողին վրայ կը գրէր», կարծես թէ կ'որոնէր լաւագոյն կերպը յայտնելու իր Հօրը ողորմութեան դէմքը: Մինչ այդ, ամբաստանողները կը հարցապնդեն զինք որպէսզի արտայայտուի թեր կամ դէմ մովսիսական Օրէնքին:

Յիսուս, իր լռութենէն կ'ելլէ խնդրելով, որ շնացող կինը մահուան դատապարտել պահանջողները առաջիններն ըլլան յանցապարտը քարկոծելու. «Ձեր մէջէն անմեղը թող ինք առաջին քարը նետէ անոր վրայ»: Ներկաները շփոթութեան կը մատնուին: Ինչպէ՞ս չյիշել, այլ առիթով, ըսած սա խօսքը. «Ինչո՞ւ եղբօրդ աչքին մէջ եղած շիւղը կը տեսնես եւ չես անդրադառնար թէ աչքիդ մէջ գերան կայ» (Մատթէոս 7, 3):

Ամբաստանողներէն ոչ մէկը կը համարձակի ձեռքին մէջ սեղմած քարը նետել: Անոնք հասկցան, թէ Յիսուսին ուզածն է, որ իրենք պարտին նմանիլ երկայնամիտ եւ բազմագութ Աստուծոյ: Այս տրամաբանութեամբ է, որ Աստուածորդին չեկաւ դատապարտելու, այլ՝ փրկելու: Առ այդ, ան, յանուն իր Հօրը, կրնայ շնացող կնոջ ներել մըսելով. «Քեզ չեմ դատապարտեր: Գնա' եւ այլեւս մի' մեղանչեր» (Յովհաննէս 8, 11):

Օր մը, Պետրոս առաքեալը աստուածային Վարդապետին հարցուց՝ «Քանի անգամ պարտիմ եղբօրս ներել», Յիսուս պատասխանեց. «մինչեւ եօթանասուն անգամ եօթը» (Մատթէոս 8, 22), այսինքն Աստուածապէս, անյիշաչարութեամբ եւ գթասրտութեամբ:

Ֆրանչիսկոս Պապը, իր կարգին կը հաստատէ, թէ «Աստուած երբեք չի յոգնիր մեզի ներելէ... Սակաւ մը ողորմութիւն աշխարհը կը փոխէ, նա մանաւանդ, աշխարհը նուազ պաղ եւ աւելի արդար կը դարձնէ»:


 
 
Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը ընդունեց Քանատայի դեսպանը

Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը ընդունեց Հայոց ցեղասպանութեան 100 ամեակի մարմինը

Պաշտօնական բացումը Ծէսին նուիրուած Տարուան

Հանդիսաւոր փակում հաւատքի տարուան եւ հռչակում ծիսական տարուան

Աշակերտական հաւաք Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի Նահատակաց Յուշակոթողին շուրջ

Տօն Սրբոյ Կուսին Աւետման Եկեղեցւոյ Անուանակոչութեան

Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքին Դատապարտագիրը

Հայաստանի Հանրապետութեան Նորանշանակ Դեսպանը այցելեց Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարան

 
Armenian Catholic Synod 2013
Ամենապատիւ Հոգեւոր Տիրոջ Հովուապետական առաջին այցելութիւնը Սուրբ Խաչ  եկեղեցւոյ ժողովրդապետութիւն
Show All Photo Galleries
 

© 2018

       
News Photo Gallery    
Downloadable Books Newsletter    
Downloadable Publishings Blog    
Recomended Links FAQ    
Eparchies Contact Us    
Videos About Us