ARABIC | ARMENIAN | ENGLISH |
Sat 01 Mar 2014
Փոքր Մաշտոցի Նոր Հրատարակութիւնը


Փոքր Մաշտոցի Նոր Հրատարակութիւնը

Հետեւեալ բարեփոխումները կատարուած են Փոքր Մաշտոցի նոր հրատարակութեան առիթով:


Ա. ԲՆԱԳՐԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Կանոն Նշանախօսութեան
• Փոխուած՝ սուրբ-գրային առաջին ընթերցումը (կնդուկ... արամբի)(45)

Կանոն Պսակի Խորհուրդին
• Փոխուած՝ փեսային եւ հարսին ուղղուած կեդրոնական հարցումները (56-57)
• Փոխուած՝ կարգ մը հնաբոյր բառեր. 'կաղութիւն... կուրութիւն...' եւայլն (56)
• Այլազանուած՝ սուրբ-գրային ընթերցումներով (Յաւելուած) (68)

Կարգ Հիւանդաց Օծումի
• Յաւելումներ՝ Մեծ Մաշտոցէն առնուած կարգ մը աղօթքներով (84)

Կարգ Թաղման
• Տան Կարգ. Յաւելումներ՝ Մեծ Մաշտոցէն առնուած աղօթքներով (84)
• Եկեղեցւոյ Կարգ. Այլազանուած՝ սուրբ-գրային նոր ընթերցումներով (127)
• Գերեզմանի կարգ. Յաւելումներ՝ Մեծ Մաշտոցէն առնուած աղօթքներով (117)

Բ. ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՆԵՐ (Մեծ Մաշտոցէն փոխադրուած)
• Հիւանդաց Այցելութիւն (79)
• Ապաշխարութեան Խորհուրդ (Գրաբար եւ Աշխարհաբար) (76)
• Տնօրհնէք՝ Ծնունդ, Աստուածայայտնութիւն, Յարութիւն (139)
• Օրհնութիւն Ջուրի (Աշխարհաբար) (148)
• Սուրբ Հաղորդութեամբ Օրհնութիւն (153)

Գ. ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ՝ ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐԻ
Աշխարհաբարի թարգմանուած են՝
• Բոլոր գրաբար խորագիրները (rubriques)
• Բոլոր (ցարդ) գրաբար աղօթքները, սաղմոսները, աղերսները, եւայլն:


20 Փետրուար 2014

Մանուէլ Եպս. Պաթագեան
Նախահագահ Պատրիարքական Ծիսական Յանձնախումբի

 
 
Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը ընդունեց Քանատայի դեսպանը

Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը ընդունեց Հայոց ցեղասպանութեան 100 ամեակի մարմինը

Պաշտօնական բացումը Ծէսին նուիրուած Տարուան

Հանդիսաւոր փակում հաւատքի տարուան եւ հռչակում ծիսական տարուան

Աշակերտական հաւաք Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի Նահատակաց Յուշակոթողին շուրջ

Տօն Սրբոյ Կուսին Աւետման Եկեղեցւոյ Անուանակոչութեան

Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքին Դատապարտագիրը

Հայաստանի Հանրապետութեան Նորանշանակ Դեսպանը այցելեց Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարան

 
Armenian Catholic Synod 2013
Ամենապատիւ Հոգեւոր Տիրոջ Հովուապետական առաջին այցելութիւնը Սուրբ Խաչ  եկեղեցւոյ ժողովրդապետութիւն
Show All Photo Galleries
 

© 2018

       
News Photo Gallery    
Downloadable Books Newsletter    
Downloadable Publishings Blog    
Recomended Links FAQ    
Eparchies Contact Us    
Videos About Us